Navnetilføyelser

Nytt navn på gravstein.

Vi håndterer alle skrifttyper og bronsebokstaver slik at det nye navnet blir likt det eksisterende.  Når det gjelder navn innhogget i steinen, så bør en samtidig tenke oppfrisking av det eksisterende slik at det blir likt og de holder like lenge.

Sikring av gravstein.

Dersom gravsteinen ikke er forskriftsmessig sikret med 2 rustfrie bolter, så må det gjøres når en monterer gravsteinen.

Omsliping:

Det hender at en ønsker å ha flere navn på en eksisterende stein,  men det er ikke nok plass.  Da kan vi slipe om gravsteinen og hogge navnene inn på nytt slik at det blir plass.

 

Du er velkommen til å ta kontakt med steinavdelingen direkte

Tlf. 51972905