Hva gjør jeg nå?

Hva gjør jeg nå

Det er mange som ikke vet hva og hvordan en skal gjøre ting i forbindelse med et dødsfall. Mange spørsmål melder seg og en trenger god hjelp og veiledning.

Du kan lese mer ved å gå inn på temaene under.  Så er du også  velkommen til å ta kontakt med oss i byrået og vi vil gi deg all den hjelp og veiledning du trenger.

Planleggingssamtale
Planleggingssamtalen, som vi i byrået gjerne kaller for en konferanse, kan avholdes enten på byråets kontor eller et annet sted som pårørende måtte ønske.  I denne konferansen, som tar 1-2 timer, planlegges det meste av det som har med begravelsen å gjøre.  Det kan derfor være godt om en har fått litt søvn og er litt forberedt på skriving av annonse, type seremoni, sang og musikk i seremoni m.m.

Byråets konsulent vil sørge for at alle de praktiske og formelle tingene ved begravelsen blir ivaretatt på en god måte slik at pårørende vil få den nødvendige trygghet i forberedelsene.