HJELP VED DØDSFALL

Hva gjør jeg nå?

Det er mange som ikke vet hva og hvordan en skal gjøre ting i forbindelse med et dødsfall. Mange spørsmål melder seg og en trenger god hjelp og veiledning.

Du kan lese mer ved å gå inn på temaene under.  Så er du også  velkommen til å ta kontakt med oss i byrået og vi vil gi deg all den hjelp og veiledning du trenger.

Under normale omstendigheter tilkalles lege som fyller ut dødsattest. Dødsattesten tar begravelsesbyrået seg av når de kommer for å hente avdøde.

I tilfeller der det er usikkerhet om dødsårsak eller mistanke om noe kriminelt må også politiet tilkalles. Hvis politiet er tilkalt, så har de avtale med et byrå for transportering av avdøde til sykehuset. Det er kun et transportoppdrag som politiet betaler for.

Begravelsesbyrået som en ønsker å bruke må så kontaktes. Dersom legen har skrevet dødsattest kan byrået hente avdøde enten på ei båre eller legge ned i ei kiste som er avtalt med byrået. Avdøde transporteres til seremonistedet eller nærmeste kapell som har kjølerom. Ønsker noen å se avdøde før seremonidagen kan dette avtales med begravelsesbyrået.

Personalet varsler pårørende og tilkaller lege, som fyller ut dødsattest.

Personalet informerer dere om hva som skjer videre, og ber dere ta kontakt med et begravelsesbyrå. Det anbefales å gjøre dette i løpet av det første døgnet, men det er ikke nødvendig å ringe med én gang. Ta gjerne tid til å samle dere litt før dere tar kontakt. Du får anledning til å se avdøde på rommet. Det er også mulig å gjøre dette senere. Dere kan dessuten se avdøde etter at vedkommende er stelt og lagt i kiste. Dette avtaler dere med begravelsesbyrået. Personalet sørger for at avdøde blir transportert til stedets bårerom.

Har dere spørsmål, er dere velkommen til å ta kontakt på vår døgnåpne vakttelefon.

Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap og nærmeste norske ambassade eller konsulat, eventuelt UD i Norge.

Hadde avdøde reiseforsikring, vil forsikringsselskapet sørge for hjemtransporten. Kostnadene dekkes av forsikringen.

Ta direkte kontakt med SOS International. De vil gi god veiledning.

http://www.sos.dk

Hvis avdøde ikke hadde reiseforsikring, må pårørende selv dekke kostnadene.

Hvis avdøde var registrert i folkeregisteret i Norge og medlem av Folketrygden, dekker NAV hjemtransport av avdøde.

 
 

Planleggingssamtale
Planleggingssamtalen, som vi i byrået gjerne kaller for en konferanse, kan avholdes enten på byråets kontor eller et annet sted som pårørende måtte ønske.  I denne konferansen, som tar 1-2 timer, planlegges det meste av det som har med begravelsen å gjøre.  Det kan derfor være godt om en har fått litt søvn og er litt forberedt på skriving av annonse, type seremoni, sang og musikk i seremoni m.m.

Byråets konsulent vil sørge for at alle de praktiske og formelle tingene ved begravelsen blir ivaretatt på en god måte slik at pårørende vil få den nødvendige trygghet i forberedelsene.