• MM slash DD slash YYYY
 • Jeg har følgende ønsker for min gravferd.

  Tilgang til dokumentet

  Hvem skal få tilgang til opplysningene dine? Her kan du registrere hvem du vil gi tilgang til opplysningene om din egen gravferd etter din død. Dette kan være den som har retten til å besørge din gravferd eller andre personer. Fortell noen av dine nærmeste at du har laget dette dokumentet og oppbevar det på et trygt sted.

 • skal besørge min gravfred.

 • Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.
  Les mer om retten til å besørge gravferd i gravferdsloven.

  Erklæring


  Jeg er kjent med at denne erklæringen ikke er rettslig bindene for mine pårørende, men et ønske og råd til dem.

 • MM slash DD slash YYYY
 • Mitt legeme

 • Vi gjør oppmerksomme på at selv om det er gjort en avtale om å testamentere legeme til forskning, så kan det skje at vi ikke kan levere til Anatomisk institutt fordi de ikke har anledning/kapasitet/behov for flere. Vi gjør også oppmerksom på at det kan gå inntil 1 år, før avdøde igjen utleveres, slik at det kan gjennomføres en seremoni.

 • Annonsering

 • Jeg ønsker at dette symbolet blir benyttet:

 • Seremonien

 • Andre ønsker finner du på www.jolstad.no eller du kan komme med spesielle ønsker.
 • navn på sted

 • Les mer på: www. jolstad.no/minnebok  Gravferden

 • Hvis familiegrav

 • Kremasjon

 • Askespredning
  Det må sendes skriftlig søknad til Fylkesmannen der asken skal spres, og hvis du ønsker askespredning, bør du skrive en egenerklæring om dette. (jf. gravferdsloven)

 • (Navn på kirkegård/gravlund/minnelund)
 • Hvis familiegrav:

 • Mine dokumenter

 • Min(e) bankforbindelse(r) er:
 • Min(e) forsikring/er) er:
 • Min(e) aksjer:
 • Andre dokumenter:
 • Økonomi

 • (bank/begravelsesbyrå)

 • (fagforening/forsikringsselskap)

 • (begravelsesbyrå)

 • MM slash DD slash YYYY