top of page
A6607271.JPG

Hva gjør jeg nå?

For mange vil et dødsfall medføre en ny og ukjent situasjon. Det er

ikke enkelt å ha oversikt over alle avgjørelser som må tas. Det er ofte

mange spørsmål og praktiske oppgaver som skal ordnes.

Vi ønsker å hjelpe dere gjennom denne tiden og gi dere trygghet for at

dette skal bli en verdig avskjed. Du er velkommen til å ta kontakt med oss i byrået og vi vil gi deg all den hjelp og veiledning du trenger.

Når døden inntreffer

Hjemmedødsfall eller dødsfall utenfor sykehus eller institusjon

Under normale omstendigheter tilkalles lege som fyller ut dødsattest. I tilfeller der det er usikkerhet om dødsårsak eller mistanke om noe kriminelt må også politiet tilkalles. Etter dødsfallet må pårørende kontakte begravelsesbyrået de ønsker å bruke. Når en lege har bekreftet dødsfallet henter vi som byrå avdøde, enten på en båre eller med en kiste som er avtalt med pårørende. Avdøde transporteres så til seremonistedet eller nærmeste kapell som har kjølerom. Hvis politiet er blitt tilkalt, ordner de transport videre til sykehuset. Dersom noen ønsker å se avdøde før seremonidagen, lager vi en avtale for syning. 

Dødsfall på sykehus eller institusjon

Dersom pårørende ikke er til stede når døden inntreffer, vil personalet varsle de pårørende. Personalet ordner også med dødsattest. Videre vil de be pårørende om å ta kontakt med et begravelsesbyrå. Det anbefales å gjøre dette i løpet av det første døgnet, men det er ikke nødvendig å ringe med én gang. Ta gjerne tid til å samle dere litt før dere tar kontakt. Pårørende får anledning til å se avdøde på rommet. Dersom noen ønsker å se avdøde ved et senere tidspunkt, lager vi en avtale for syning. 

Dødsfall i utlandet 

 

Ta kontakt med oss på tlf 51 97 29 00 dersom dødsfallet skjer i utlandet, så vil vi bistå og veilede dere i prosessen videre. Det må opprettes kontakt med avdødes forsikringsselskap og nærmeste norske ambassade eller konsulat, eventuelt UD i Norge. Dersom avdøde hadde reiseforsikring, vil forsikringsselskapet sørge for og dekke kostnadene til hjemtransporten.

bottom of page