top of page
A6607267.JPG

Planleggingssamtalen

Etter et dødsfall vil dere som pårørende har et møte med oss i byrået for å planlegge begravelsen. Samtalen varer vanligvis 1-2 timer og det kan være godt å ha fått litt søvn før møtet.

Du kan også gjerne forberede deg litt på hvilken type seremoni du ønsker, tid og sted for seremonien og gjerne ha tenkt litt på hva som skal stå i dødsannonsen og evt. musikkinnslag.

Samtalen kan enten finne sted på et av våre kontor eller hjemme hos en av de pårørende.

 

Vi som byrå vil sørge for at alle de praktiske og formelle tingene ved begravelsen blir ivaretatt på en god måte slik at pårørende vil få den nødvendige tryggheten som trengs i forberedelsene.

Nyttig informasjon

Retten til å besørge gravferden

Den som er nærmest pårørende, er den som har rett til å bestemme over den avdøde. Han eller hun kan bestemme både hva slags seremoni det skal være og hvor den avdøde skal gravlegges. Rekkefølgen av nærmeste pårørende står i Gravferdsloven paragraf 9. Det er både naturlig og vanlig at flere i nærmeste familie samarbeider om dette. Hvis avdøde har uttrykt ønsker rundt gravferden, er det naturlig også å ta dette med i planleggingen av gravferden. 

 

Sted og tidspunkt

Gravferden skal avholdes senest 10 virkedager etter dødsfallet. Gravferden kan finne sted enten i en kirke, et kapell eller i et livssynsåpent seremonirom. Vi som byrå hjelper med å reservere sted og tidspunkt og evt en seremonileder. Alle har rett til et gravsted i kommunen de er folkeregistrert i. Dersom en ønsker gravsted i en annen kommune, kan en søke om tillatelse om dette. Da kreves vanligvis en avgift for å dekke kostnadene til dette.  

 

Hva koster en gravferd?

Prisen for en gravferd varierer avhengig av de ulike valgene en tar; blomster, solist, en eller flere annonser og hvis en ønsker å ha en minnestund etter gravferden. Her på hjemmesida vil du finne en prisliste der du kan se på alle faste kostnader for en begravelse. Ring oss gjerne hvis du har spørsmål rundt dette. 

 

Gravferdstøtte fra NAV

Alle i Norge har rett til en verdig begravelse. Dersom det er lite eller ingen penger i boet, vil NAV være med og gi økonomisk støtte til gravferden. Vi i byrået hjelper deg med å søke. NAV gir også økonomisk støtte dersom transporten fra dødssted til grav er lenger enn 20 km. Også i disse tilfeller, hjelper vi som byrå deg til å søke. 

Ta kontakt

Har du spørsmål eller trenger vår bistand, er du

velkommen til å ta kontakt på vår døgnåpne vakttelefon.

bottom of page