top of page

Ulike typer seremonier

Et av de første spørsmålene du må ta stilling til, er om avdøde skal begraves i kiste eller kremeres. Dersom det skal være en kistebegravelse, foregår seremonien først inne i seremonirommet før gravfølget sammen går ut og blir med når kisten settes ned i gravstedet.

 

Dersom avdøde skal kremeres, foregår seremonien inne og så bæres kisten vanligvis ut til seremonibilen som så kjører kista til krematoriet. Ved kremasjon vil byrået også avtale når og hvordan urnenedsettelsen skal være. De pårørende kan velge om de ønsker å være til stede eller om urnen skal settes ned i stillhet. Det er også mulig å søke statsforvalteren om askespredning. Kremasjonen kan også foregå en tid i forkant av en seremoni. Da kaller vi det ofte for urneseremoni.

Kirkelig, humanistisk eller livssynsåpen seremoni?

Kirkelig seremoni:


En kirkelig seremoni holdes i en kirke eller et kapell og er i regi av Den norske kirke. Seremonien ledes av en prest og følger Den norske kirkes ordning. Den vil, i tillegg til minneord, inneholde salmer, skriftlesing, tale, bønn og jordpåkastelse. Det er også rom for personlige innslag og egenskrevne minneord.

Humanistisk seremoni:


En humanistisk seremoni skjer i regi av Human-Etisk Forbund. Da vil en av deres seremoniledere lede seremonien. Seremonien vil være til minne om den avdøde på et humanistisk grunnlag og være uten religiøse innslag. Seremonien inneholder minnetale og som oftest noen musikkinnslag og gjerne et dikt eller minneord fra familien.  

Livssynsåpen seremoni:


Ved en livssynsåpen seremoni står de pårørende fritt til å velge både innhold i seremonien og hvem som skal lede den. Vi som byrå hjelper også gjerne med dette. Seremonien kan ha både et religiøst eller ikke-religiøst innhold med f. eks. musikkinnslag, dikt og minnetale. Livssynsåpne seremonier foregår i livssynsåpne kapell eller seremonirom. 

Ta kontakt

Har du spørsmål eller trenger vår bistand, er du

velkommen til å ta kontakt på vår døgnåpne vakttelefon.

bottom of page